Manifest

BEVAR DANSKE KVINDERS LIGESTILLING.

Danmark er et at verdens mest kønsligestillede samfund både på det økonomiske, juridiske, seksuelle og sociale område.

Danske kvinders ligestilling og seksuelle frihed var en vigtig del af ungdomsoprøret i 70`erne. De fleste danskere, specielt den unge generation, tager det som en selvfølge, at den lighed, der er mellem mænd og kvinder i Danmark, er en naturlov. Desværre er kvindernes seksuelle frihed historisk set meget ung og stadig skrøbelig.

I løbet af de sidste år opleves et stigende pres imod kvinders seksuelle frihed. Presset kommer fra en mindre gruppe ekstremt reaktionære borgere.

Det største pres kommer fra samfundets stigende antal konservative, kulturreligiøse muslimer.
Kvindens ærbarhed er igen kommet i fokus.

Det er derfor desværre nødvendigt at danne en forening, som vil kæmpe for bevarelsen af danske kvinders ligeværd og seksuelle frihed.

FORMÅL

BEVAR DANSKE KVINDERS LIGESTILLING er en tværpolitisk forening, som vil arbejde for bevarelsen af danske kvinders eksisterende  økonomiske, sociale og juridiske ligestilling, samt seksuelle frigørelse i vores samfund. 

Foreningen vil arbejde for: 

Synliggøre og modarbejde kvindeundertrykkende kræfter, særligt islamisk kulturs negative indflydelse på danske kvinders seksuelle frihed.

 

Bekæmpe kvindeundertrykkende ærbarhedskulturer.

 

Gøre op med berøringsangsten overfor islamisk, kulturreligiøs og anden kulturel seksuel kvindeundertrykkelse i Danmark.

Foreningen har IKKE til formål at kæmpe for muslimske kvindes ligestilling i muslimske miljøer. Den kamp må muslimske kvinder selv tage. Det har de gode betingelser for i Danmark, da danske kvinder allerede har skabt og vist dem vejen.
Muslimske kvinder, der har brudt med undertrykkende kvindekultur er hjertelig velkommen i foreningen.

Mænd bydes også meget gerne ind i foreningen, da det er danske mænd, der i særdeleshed har gjort plads til den danske ligestilling.

Foreningen vil arbejde på at opnå følgende politiske krav implementeres:

  • Generelt forbud mod kønsapartheid i offentligt støttede institutioner.
  • Obligatorisk undervisning af alle tilflyttere fra ikke-vestlige kulturer, om danske kvinders rettigheder og seksuel frigjorthed.

Krav om obligatorisk undervisning i ligestilling og sexuel frihed af alle elever i folkeskoler, gymnasier og statsstøttede skoler.

 

Krav om screening før tildeling af statsborgerskab for accept af kvinders seksuelle frihed og retten til ligestilling, som beskrevet i de danske ligestillingslove.

 

Krav om beskyttelsesgaranti for kvinder 24-7.

  • Forbud mod synlige, ideologiske, religiøse symboler i og på offentlige institutioner, skoler og arbejdspladser. Smykker med religiøse symboler dog undtaget.
  • Opfordring
  • Oplysning og undervisning i udvalgte boligområder om ligestilling, køn, seksualitet og negativ social kontrol. 

Generelt forbud mod kønsapartheid i offentlige institutioner.

I Danmark bader kvinder og mænd hver for sig, men de dyrker sport sammen. Det gælder  i alle offentlige sports- og svømmehaller, skoler eller lignende.

Danske kvinder har opnået en stor seksuel frihed og en kvindekrop er naturlig i dag. Der er ingen skam ved at vise den frem.

Danske kvinder er ikke længere underlagt moralske og begrænsende normer.

Desværre opleves en stigende forståelse for fremmed kultur og især konservative kulturreligiøse muslimers ønske om, at kvinders nøgenhed skal gemmes væk. Derfor oplever vi, at

offentlige institutioner indfører kønsopdeling. Kvinder bader bag forhæng og gemmer deres kroppe væk i lange kjoler, når de bader. Det påvirker det offentlige miljø.  

I Danmark skal kvinders seksuelle frihed ikke igen pakkes ind og gemmes væk.

Foreningen kræver, at politikerne respekterer danske kvinders seksuelle ligeværd og prioriterer danske kvinders frihed højere end fremmed kulturs ønske om kønsadskillelse.

Derfor kræver vi forbud mod indførelse af kønsapartheid i offentligt støttede institutioner.

Obligatorisk undervisning af alle tilflyttere og asylansøgere fra ikke-vestlige lande, om kvinders seksuelle frihed i Danmark.

Mange mænd og kvinder, som kommer hertil fra ikke-vestlige kulturer, mener at kvinder, som går udfordrende klædt, færdes alene, og/eller er smilende og imødekommende, ikke er ærbare.

Mange af dem mener, at ikke-ærbare kvinder selv er skyld i seksuelle overgreb. 

Frie kvinder, med en normal dansk adfærd, er derfor i forhøjet risiko for seksuel chikane og voldtægt. Anmeldelser om og sigtelser af voldtægter er mere end fordoblet siden 2013, og ca 50% af alle voldtægtsdømte er tilflyttere og efterkommere af personer fra ikke vestlige lande. (DST)

For at beskytte danske kvinder mod seksuelle krænkelser, kræver foreningen, at alle tilrejsende fra ikke-vestlige lande modtager obligatorisk undervisning i danske kvinders frihed og seksuelle ligestilling. Undervisningen skal sikre, at hertilrejsende personer forstår og accepterer dansk kultur. 

  • Obligatorisk undervisning i alle offentligt støttede skoler om danske kvinders ligestilling og seksuelle frihed. 

Vi kræver, at “Ligestilling og Kvinders Seksuelle Frihed” bliver pensumkrav og et obligatorisk fag i Danmarks folkeskole, gymnasier og statstøttede fri- og privatskoler.

Herboende drenge og piger skal kende til kvinders rettigheder og seksuelle frihed, som angivet i ligestillingsloven. 

*               Krav om screening før tildeling af statsborgerskab for accept af kvinders seksuelle frihed og retten til ligestilling som beskrevet i de danske ligestillingslove.

Krav om screening før tildeling af statsborgerskab for accept af kvinders seksuelle frihed og retten til ligestilling, som beskrevet i de danske ligestillingslove

Er man ikke født i Danmark, men kommet hertil som voksen eller opvokset med en anden kultur, er kvinders rettigheder og ligestilling måske ikke naturligt.

Netop fordi vores samfund er så åbent og bygger på tillid og tryghed, er det problematisk, når en tilkommen kultur ønsker helt andre standarder.

Hvis vi ønsker at bevare vores ligestilling og demokrati, er det vigtigt, at vi beskytter os mod værdier, som kan nedbryde denne arv.

Vi mener ikke, at statsborgerskaber er en ret enhver tilkommen får, men en gave Danmark giver til særligt udvalgte. 

Derfor bør alle personer, der ønsker dansk statsborgerskab, screenes for, at de går ind for kvinders ret til seksuel frihed og kønnenes ligestilling.

  • Krav om beskyttelsesgaranti 24-7. 

Siden 2013 er voldtægtssigtelser i Danmark fordoblet jvf. Danmarks Statistik (DST)

Ca. 50% af alle voldtægtsdømte i Danmark er tilflyttere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. (DST).

Vi har inden for de sidste år oplevet flere tilfælde, hvor politiet både i Danmark og i Tyskland har advaret kvinder mod at gå alene ud om natten, da politiet ikke kunne garantere deres sikkerhed.

 Vi vil ikke acceptere, at det danske samfund ikke kan garantere danske kvinders frie bevægelighed i nattelivet.

Det er ikke kvinderne, der er kriminelle, og det er ikke kvinderne, der skal lukkes inde i deres hjem. 

Vi kræver, at danske kvinder bevarer retten til bevægelsesfrihed i et frit land. Vi kræver, at politikerne garanterer danske kvinders sikkerhed 24-7 .

Forbud mod ideologiske symboler på offentlige arbejdspladser og på offentligt støttede skoler og læreanstalter.

I Danmark er der en lang tradition for, at man ikke må bære synlige ideologiske, politiske eller markante religiøse symboler på arbejdspladsen.

Det er en god tradition, specielt på offentlige arbejdspladser, hvor borgerne skal kunne modtage neutral vejledning, rådgivning og behandling, uden at blive forstyrret af den ansattes personlige politiske, religiøse og ideologiske tilhørsforhold.

Desværre har indvandring, især fra muslimske lande, ændret den tradition. Mange muslimske kvinder vælger hver morgen at iføre sig hijab, inden hun går på arbejde. 

Vi kræver derfor et forbud mod at bære synlige ideologiske og religiøse symboler på offentlige arbejdspladser. Denne regel er allerede indført hos politiet og i dommerstanden.

Det bør dog være tilladt at bære mindre smykker med religiøse symboler, da dette er en del af dansk tradition. Forbud mod smykker af hygiejniske forhold skal dog overholdes.

 Vi kræver også et forbud mod, at mindreårige piger bærer hijab og andre ærbarhedsymboler i offentlig støttede skoler, da dette er med til at undertrykke pigernes naturlige kønsudvikling. Forskelsbehandling af piger og drenge er imod dansk kultur.

Generelt mener vi, at kvinder, der bære hijab eller andre ærbarhedsymboler i det offentlige rum, er med til at begrænse kvinders seksuelle frihed. Vi arbejder dog ikke for et generelt forbud.

Kvinders dyd og ærbarhed har i mange generationer og kulturer været med til at undertrykke og modarbejde kvinders seksuelle ligestilling. Danske kvinder har dog gennem de sidste årtier opnået stor seksuel frihed. Jomfrudom og ærbarhed er ikke længere en naturlig del af den danske kultur.

Vi frygter, at kvinder, som ikke bærer hijab eller andre ærbarhedsymboler, i fremtiden vil være mere udsatte overfor seksuelle krænkelser.

Vi frygter, at ikke-muslimske kvinder derved indirekte tvinges til at bære ærbarhedssymboler/tildække sig for at beskytte sig selv mod overgreb.

Opfordring til indsats i udsatte boligområder

Vi har i Danmark socialt belastede boligområder, også kaldet ghettoer, hvor folk lever i parallelle samfund, og hvor integrationen derfor ikke sker.

Æresbegreber, religion og konservative kulturer og normer præger disse parallelsamfund, hvor især de unge kvinder bliver socialt og seksuelt kontrolleret.

Foreningen vil opfordre staten til at sikre fagpersonale specialuddannes til vejledning og undervisning af forældre, børn og unge i minoritetsmiljøer, skoler, gymnasier, ungdomsuddannelser, væresteder og boligområder.

Dette team af specialuddannede fagpersoner, eksempelvis lærere, socialrådgivere og familieterapeuter, skal rokere ude i kommunerne, således at de både bliver kendte ansigter på skoler og ude i de udsatte boligområder, som kommunerne, skolerne og andre relevante instanser kan spørge til råds i enkeltsager. 

I de udsatte boligområder skal der være synlig tilstedeværelse og undervisningslokale, således at der kan etableres et tillidsforhold til såvel forældre, som børn og unge.

Samarbejde, vejledning og undervisning, så børn, unge og deres forældre forstår de danske ligestillingslove, og især kvinders ret til egen krop og seksualitet.

Forældrene skal lære, hvordan man opdrager børn og unge til at fungere i et frit demokratisk ligestillet samfund.

Foreningen opfordrer til, at der bør være rapporteringspligt til såvel de sociale myndigheder, som politiet.

Løbende kvalitetssikring og evaluering skal indgå i ordningen.

Det er ikke foreningens opgave at gå ind og specifikt være med til at løse de etniske minoritetsudfordringer med negativ social kontrol.

Dertil har vi gode vidende organisationer som FAKTI og Etnisk Ung/RED Safehouse.