Medlemsbetingelser

Ved indmeldelse binder man sig for et år ad gangen. Indbetalt kontingent refunderes ikke. 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til, at ekskludere og/eller blokere medlemmer, der modarbejder foreningens hensigter og formål.