Updates
08 januar 2019

Vi går i luften

Dannelse af ny forening:
"BEVAR DANSKE KVINDERS LIGESTILLING."

Foreningens formål er, at sætte krav til danske politikkere, om ved lov, at sikre bevarelse af danske kvinders ligestilling og seksuelle frihed.
Voldtægtsraten er drastisk stigende, politiet kan ikke længere sikre kvinders udgang efter mørkets frembrud. Ligestillingslove, og kvinders seksuelle frihed, er under pres fra etniske minoriteter. Ærbarhedbegreber og udskamning af kvinders kroppe er atter kommet i fokus.

Foreningen vil arbejde for, at opnå bl.a. følgende lovændringer:

• Obligatorisk undervisning af alle tilflyttere fra ikke-vestlige kulturer, om danske kvinders rettigheder og seksuel frigjorthed

• Krav om screening før tildeling af statsborgerskab, for accept af kvinders seksuelle frihed og retten til ligestilling, som beskrevet i de danske ligestillingslove

• Krav om beskyttelsesgaranti for kvinder 24-7

Nedenfor er vores manifest vedhæftet.
Og der henvises i øvrigt til vores web side www.bdkl.dk